Realizácia tréningov


Business Focus ponúka výlučne tréningy šité na mieru zákazníka

Tréningy sú zamerané na rozvoj osobnosti, komunikačné schopnosti a zručnosti, vedenie tímov a vedomú tvorbu firemnej kultúry a implementáciu zmien vo firme.

Spoločným menovateľom tréningov je zvyšovanie schopností pracovníkov tvoriť hodnoty pre firmu pri súčasnom zvyšovaní ich lojality ku firme, ktorá ich živí.
Pri realizácii tréningov pokladáme za dôležité, aby vedomosti a schopnosti naučené na tréningu mohol každý účastník využívať vo svojej práci už nasledujúci deň po ukončení tréningu. Preto ako prvý krok uprednostňujeme rozhovor s klientom (vlastníkom alebo s riaditeľom spoločnosti), aby sme čo najpresnejšie zistili potreby firmy. Spoznávame pritom súčasnú aj plánovanú firemnú kultúru, ktorej implementáciu zmeny má podporiť tréning zamestnancov.

Veľmi dôležitou súčasťou prípravy tréningov je znalosť problémov, s ktorými sa firma stretáva v každodennom živote. Tieto problémy sú totiž predmetom praktických častí tréningov a práve na nich je realizovaný samotný tréning. Takto sa čas strávený tréningom využíva okrem osvojenia si techník a pochopenia súvislostí aj priamo na riešenie konkrétnych problémov firmy.

Súčasne osvojením si schopnosti riešiť reálne problémy spoločnosti už počas tréningu prechádza táto schopnosť do každodennej praxe účastníka a bude ju schopný aplikovať na svojom pracovisku hneď po skončení tréningu.

 

Riešenie situácií z vlastnej praxe zákazníka výrazne zvyšujú
hodnotu tréningov o čo nám predovšetkým ide.