Optimalizácia nákladov


Chcete mať optimálne náklady?

Ste si istí, že vynakladáte prostriedky Vašej firmy účelovo? Myslíte si, že každé vynaložené € Vám prinesie aspoň niekoľko centov na viac? Alebo máte pocit, že náklady firmy sú príliš vysoké a súvis medzi vynaloženými peniazmi a príjmami firmy sú akosi zahmlené? Odstránime hmlu a ukážeme Vám súvislosti medzi nákladmi a príjmami. Pomenujeme Vám aj náklady, ktoré vynakladáte zbytočne. Pripravíme zmeny procesov a podporíme Vás pri ich implementácii, aby každý zamestnanec robil to čo má, robil to poriadne a tak maximálne prispieval k tvorbe zisku Vašej firmy.


Zníženie nákladov firmy optimalizáciou procesov

Nákladový kontroling je oblasťou, ktorá sa skloňuje v mnohých metódach finančného riadenia. Ide pritom o jednoduchú vec. Ide o pochopenie dôvodu a postupu vzniku nákladov v procesoch výroby, obchodu a/alebo poskytovania služieb. Mnohé metódy znejúce veľmi vedecky sa však zakladajú na jednoduchej myšlienke. Tou myšlienkou je zistenie a pochopenie, ktoré činnosti sú zdrojom akých nákladov vo firme a ako tieto náklady podporujú, alebo aspoň súvisia s činnosťami firmy, ktoré tvoria príjmy. Optimalizácia je potom o priradení nákladov jednotlivým činnostiam, ocenení prínosu týchto činností a následnom znížení nákladov do takej miery, aby podľa možnosti každá činnosť vytvárala väčšiu hodnotu, ako je s ňou súvisiaci náklad.

Ponúkame Vám vytvorenie modelu, na základe ktorého bude vedeniu spoločnosti zrejmé, čo tvorí najväčšie náklady a čo spôsobuje najmenší príjem spoločnosti. Na základe tohto modelu spolu s Vami dohodneme postup, ako súčasné náklady optimalizovať tak, aby každá činnosť spotrebovala iba náklady, ktoré sú nevyhnutné, respektíve, aby vynaložené náklady maximalizovali príjmy. Namiesto implementácie vedeckých modelov teda ponúkame implementáciu systému riadenia nákladov, ktorý zákazník plne využije v každodennom živote firmy a hlavne, ktorý mu pomôže maximalizovať jeho zisky.

Zákazník okrem nákladového modelu získa aj prehľadnú mapu procesov svojej spoločnosti. Mapa procesov môže byť použitá na vysvetlenie a tréning novoprijatých zamestnancov, aby spoločnosti začali prinášať osoh čo najskôr, môže tvoriť základ pre zavedenie ISO9000 a môže byť aj veľmi účinným podkladom pre rozhodovanie o zmenách v štruktúre riadenia spoločnosti, zavedenia nového produktu alebo služby a pod. Rozhodovanie hlavne o zmene v produktovom portfóliu spoločnosti na základe procesnej mapy môže ušetriť veľa peňazí na samotnú zmenu, ktoré sú potom k dispozícii napríklad na marketing nového produktu.