Naše služby


Myslíte si, že by Vám zamestnanci mali priniesť viac?

  Určuje záujem Vašich zamestnancov hlavne ich plat?

 Chcete lojálnych zamestnancov no nedarí sa Vám?


Potenciál zamestnancov firiem je najväčším skrytým kapitálom, ktorý nie je možné nahradiť žiadnou technológiou. Sme presvedčení, že každá firma je tak silná, ako silné osobnosti v nej pracujú a do akej miery sú schopné tieto osobnosti spojiť svoj potenciál v záujme rozvoja firmy.

Výkonnosť firmy je závislá od osobného rozvoja
jej zamestnancov.

Našim klientom ponúkame služby predovšetkým v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, motivácie zamestnancov, zvyšovania efektívnosti vedenia firmy, zvyšovania efektívnosti procesov a zdravého znižovania nákladov.

Pre vedúcich zamestnancov a majiteľov malých a stredných firiem ponúkame manažérsky koučing metódou Results Coaching System, ako jednou z najúčinnejších metód osobného rozvoja.

Naše služby je možné využiť ako komplexné služby pre celkový rozvoj Vašej spoločnosti, alebo individuálne pre oblasť, kde "bota najviac tlačí".procesy ľudské-zdroje náklady

Ďalej ponúkame harmonizáciu potenciálu Vašich ľudí (ľudské zdroje), nimi vykonávaných každodenných činností (procesy) a výšky nákladov, ktoré za dosahované výsledky platíte.

K tomu od nás môžte dostať pomocnú ruku pre dosiahnutie Vašich snov v podnikaní. Snov, ktoré ste už dávno chceli dosiahnuť, no doteraz sa Vám to nepodarilo, lebo Vám do toho niečo prišlo.

Portfólio našich služieb zahŕňa:

Okrem týchto služieb ponúkame optimalizáciu organizačnej štruktúry a náplní činností zamestnancov, ako aj špecifické tréningy manažmentu a/alebo tímovej spolupráce.

Všetky tréningy pritom reagujú na konkrétne problémy zákazníka a riešia situácie, ktoré sa na pracovisku nedarilo bežne riešiť k spokojnosti zainteresovaných strán.

Ako by mohol projekt vyzerať u Vás zistíte z príbehu...