Manažment koučing


Koučingom k výsledkom

Ponúkame Vám koučing spôsobom, ktorým dosiahnete svoje ciele systematicky, podľa dohodnutého postupu, za vopred jasných finančných podmienok.

Podľa náročnosti Vašich cieľov si dohodneme postup a časový harmonogram, počas ktorého budete pracovať na dosahovaní jednotlivých mét k Vašim cieľom tak, aby ste sa po každom koučovacom sedení uistili, že Vaše ciele dosiahnete.

Prvé koučovacie sedenie Vám ponúkame zdarma. Stačí sa prihlásiť na e-mail: tibor@businessfocus.sk

Koučing môže prebiehať formou osobných stretnutí, telefonicky, alebo cez Skype a to podľa Vášho výberu a preferencií.

 

Koučing podľa nás

Koučovanie je kombinácia prvkov z biznisu, osobného rozvoja a športu. Je to, ako by ste mali v jednej osobe:

  • mentora, ktorý vo Vás naozaj verí a pomáha Vám s náročnými cieľmi,

  • manažéra, ktorý Vám pomôže nájsť cestu k dosiahnutiu cieľov,

  • osobného trénera, ktorý Vás bude držať na ceste, aby ste neodbočil a

  • športového kouča, ktorý Vám bude dávať spätnú väzbu, aby Vás motivoval na ďalšej ceste k Vášmu cieľu.

Koučovanie je zamerané na dosiahnutie vopred určených náročných cieľov, ktoré si určíte Vy. Váš kouč Vám pomáha nájsť skutočné, hlboké a zmysluplné ciele, ktoré by boli použitím Vašich zabehaných chodníkov veľmi ťažko dosiahnuteľné. Kouč Vás pritom motivuje, vyzdvihuje dielčie úspechy, pozitívnou spätnou väzbou a využitím znalostí o fungovaní ľudskej psychiky a výsledkov neurovied Vám pomáha na Vašej ceste za Vašimi cieľmi. Výsledkom je dosiahnutie Vašich náročných cieľov, ktoré boli pred koučingom iba vzdialenými snami a ktoré sa mnohokrát zdali prakticky nedosiahnuteľné.


Ponúkame koučing pre manažérov firiem, ktorý chcú ísť za svojimi cieľmi s plným nasadením, neboja sa opustiť svoje zabehané chodníčky a chcú svoje ciele dosiahnuť čo najefektívnejšie.

Pozrite si aj blog o koučingu