Firemná kultúra


Chcete mať aj Vy optimálnu firemnú kultúru?

Ak sú Vaši zamestnanci vystresovaní, ľahostajní, alebo málo výkonní a Vy ste si už na to zvykli, buďte v strehu počas implementácie zmeny firemnej kultúry. Môže sa totiž stať, že prídete do svojej firmy a nespoznáte ju. Ľudia budú v pohode, bude panovať tvorivá pracovná atmosféra a budú Vám hovoriť svoje nápady, ako zvýšiť príjmy a znížiť náklady. Ak nemáte rád takéto prekvapenia, radšej nás nekontaktujte. Ak by sa Vám takáto zmena páčila, sme tu pre Vás. 


Odlíšte sa od konkurencie prístupom ku klientovi

Názor Vašich klientov a obchodných partnerov na Vašu firmu a ich vôľa spolupracovať s Vami silne závisí od toho, ako sa prezentujete v každodennom kontakte s nimi. Zo správania sa Vašich zamestnancov je jasné, aké hodnoty presadzuje Vaša firma, dá sa odhadnúť perspektívnosť jej existencie na trhu a jej spoľahlivosť pri obchodných transakciách.

Spôsob správania sa vašich zamestnancov voči Vašim klientom je veľmi silne podmienený hodnotami, ktoré vyznávate v rámci firmy a lojalitou zamestnancov voči firme.

Firemná kultúra je súhrnom správania sa zamestnancov firmy voči Vašim klientom a voči sebe navzájom. Zahŕňa pocity zamestnancov voči Vašej firme, posilňuje ich lojalitu, na základe ktorej vystupujú v mene firmy a obhajujú jej záujmy. Vyplýva z nej celková firemná atmosféra, ktorá priťahuje klientov a potenciálnych spolupracovníkov. Firemná kultúra znamená aj zvyklosti pri riešení konfliktov a hľadaní nových riešení.

Zistíme, aká je Vaša súčasná firemná kultúra a či dostatočne podporuje Vaše podnikanie. Každý druh firmy (výrobná, obchodné, služby a pod.) má iné nároky na firemnú kultúru. Navrhneme Vám optimálnu firemnú kultúru pre Vaše podnikanie. Optimálna firemná kultúra podporuje Váš business, napomáha Vašim predajným aktivitám, vytvára príjemné a súčasne náročné firemné prostredie pre Vašich zamestnancov. Jednoducho Vám zabezpečí väčší zisk, spokojnejších klientov a zamestnancov. Po vytvorení a odsúhlasení návrhu optimálnej firemnej kultúry Vám vypracujeme systém opatrení na jej zavedenie – transformáciu súčasnej firemnej kultúry na optimálnu. Následne na základe Vašej požiadavky Vás budeme podporovať počas celej transformácie a budeme s Vami riešiť postupne vznikajúce problémy vyplývajúce zo zmeny myslenia Vašich zamestnancov.