Čo chceme...


Spoločnosť Business Focus, s.r.o. je mladá, ambiciózna firma, zameraná na maximálne využitie potenciálu zamestnancov. Staviame na viac ako 12 ročnej praxi vo vyššom manažmente v nadnárodných korporáciách aj v malých rozvíjajúcich sa firmách.

Sme presvedčení, že

osobný rozvoj zamestnancov zvyšujúci prosperitu firmy

 je základom rozvoja každej spoločnosti. Potenciál zamestnancov firiem je najväčším skrytým kapitálom, ktorý nie je možné nahradiť žiadnou technológiou. Sme presvedčení, že každá firma je tak silná, ako silné osobnosti v nej pracujú a do akej miery sú schopné tieto osobnosti spojiť svoj potenciál v záujme rozvoja firmy.

Našou víziou je

Rozvíjať dynamiku, efektivitu a silu firiem našich klientov rozvojom a spojením potenciálu osobností jej zamestnancov

 Našou misiou je

Tvorba riešení pre rast zisku našich klientov
a spokojnosti ich zamestnancov

 Sme si istí, že najlepšiu metódu rozvoja je neustále učenie sa a uplatňovanie naučeného v praxi v danom prostredí. Každý klient od nás preto dostáva pre neho jedinečné, na mieru šité služby.